E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!

Hva skal til for å få et godt møte?

Et godt møte er et møte der alle får deltatt med meningene sine i alle sakene. Skal man få til det, må man bidra hver og en og fungere som en sammensveisa gruppe.

For å få til et godt møte, er det viktig å ha snakket sammen om hvordan man vil at møtene skal være, og hva man selv kan gjøre for at de blir best mulig. 

Dere kan for eksempel ta opp forventningene dere har til dere selv og hverandre, og hva dere tror andre forventer av dere. Det kan være lurt å snakke om dette når nye medlemmer er valgt inn i rådet. 

 

Ut fra disse forventningene, bør dere bli enige om hvordan alle kan gjøre sitt for å få til det dere er blitt enige om. Det kan være noe sånt som dette:

 

Særlig viktig er det at alle som sitter i rådet er trygge nok på hverandre til å dele sine tanker og meninger. Mest sannsynlig kjenner ikke alle hverandre fra før, så det kan være lurt med noe sosialt før eller etter møtene for å bli bedre kjent. Mat og drikke underveis kan være fint å samle seg rundt, og bidrar til å holde konsentrasjonen oppe.

Ofte er de beste møtene de hvor ikke alle deltakerne er enige fra starten av. Når man er uenige, får man frem flere sider av en sak før man kan diskutere seg frem til noe som alle kan bli enige om til slutt. 

 

Godt møte!