E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!

Møter i ungdomsrådet

Din viktigste jobb i ungdomsrådet er å delta på rådsmøtene og dele dine meninger. Det er her du er med på å bestemme hva ungdomsrådet skal mene i de ulike sakene – på vegne av barn og ungdom.

Det er mye som skjer i ungdomsrådet, og det aller meste foregår i møtene. Men skal man få gjort unna alt, er det også smart å gjøre litt før, litt etter og noe mellom møtene.

Hvor ofte møtes ungdomsråd?

Et ungdomsråd har gjerne opptil ti møter i året, men det varierer fra råd til råd og avhenger av antall saker. Bakgrunnen for et møte kan være 

Håndbok i møteskikk

Vil du sette deg ekstra godt inn i møteskikk og møteledelse? Sjekk ut håndboka Møtet er satt

MÅ man møtes fysisk?

Kommuneloven bestemmer at ungdomsråd skal diskutere og behandle saker og ta avgjørelser, i møter. Det betyr at saker ikke skal behandles over telefon, meldinger eller chat. Men som tiden med korona har lært oss, kan det i visse tilfeller vil det ikke være mulig å møtes fysisk. Kommuneloven åpner for at møter, i helt spesielle tilfeller, kan gjennomføres digitalt. Det gjelder også for ungdomsråd og kalles fjernmøter.

 

Hva skjer før møtene?

Møteinnkallelsen må sendes ut i god tid før møtet slik at flest mulig kan delta, og fordi varamedlemmer må varsles tidlig nok dersom noen ikke kan. Det er også viktig at rådsmedlemmene får nok tid til å kunne sette seg inn i sakene i sakslisten før rådsmøtet. Sakslisten for møtet settes opp av lederen.