E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!

Møter med kommune/fylkeskommune

Noen ganger blir ungdomsrådet invitert til møter med kommunestyret. Disse er ikke så annerledes enn ungdomsrådsmøtene du er vant med.

Du og de andre i rådet er invitert fordi kommunestyret vil lytte til hva dere har å si – fordi dere vet best hva som er viktig for barn og unge. I møtene med kommunen/fylkeskommunen brukes den samme saksgangen og du stemmer på saker på samme måte.

Kommuner og fylkeskommuner har ulik praksis for hvordan rådet blir hørt, og om hvordan rådet deltar i møtene. I flere kommuner har ungdomsrådet talerett og møterett i kommunestyret. Sjekk hvordan dette er i din kommune.

Alle møter i kommuner og fylkeskommune følger samme oppskrift på hvordan saker behandles, debatteres og til slutt bestemmes. Bruk tid sammen med ordføreren og koordinatoren for å bli kjent med hvordan møtene fungerer i din kommune og hva som skjer i et slikt møte.

I slike møter er det viktig å stille forberedt, så sett deg godt inn i sakene du skal mene noe om. Få hjelp av koordinatoren dersom det er ting du ikke forstår i en sak eller om det er noe du lurer på om selve møtet. Under har vi samlet noen tips som kan hjelpe deg når du skal møte kommunestyret:

Joel fra ungdommens bystyre i Kristiansand

"Når man er godt forberedt, går ting ti ganger smudere. Det jeg ofte gjør er å lese sakskartet til det møtet jeg skal i. Hvis det er saker som er spesielt relevant for barn og unge, går jeg inn og leser sakspapirene – ofte sammendraget. Ofte må jeg spørre noen som har litt mer peiling enn meg, gjerne koordinator, om mer informasjon om saken."

Andreas fra ungdomsrådet i Ulstein

"Det kan være lurt å lese seg opp på hva det handler om. Være klar for å debattere litt, å skulle uttrykke meninger, vise hva ungdommen vil ha. Husk, du er ungdommens talerør."

Koordinator Anne

"Det er viktig å være godt forberedt. Å ha satt seg godt inn i saken, reflektert rundt ulike scenarier, hva er for og imot, og hva kan andre mene om saken. Hvis man også definerer hva som er målet med møtet, er det enklere å holde fokus. Det er lett å bli overveldet av mange voksne, som styrer samtalen i en annen retning enn det dere i rådet ønsker."