E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!

Hvem gjør hva i ungdomsrådet?

Det er i hovedsak tre roller i et ungdomsråd: leder, nestleder og rådsmedlem. Alle er i utgangspunktet rådsmedlem, og hvem som blir leder og nestleder, bestemmer rådet selv. Oppgavene og ansvarsområdene til de ulike rollene kan du lese om her.

Og husk ...

Alle medlemmene er med å bestemme hvordan de ønsker å ha det i ungdomsrådet. Bli enige om felles regler, for eksempel hvordan rådet håndterer at noen alltid er forsinket eller ikke stiller forberedt til møter.