E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!
Foto: Hyper

Rettigheter og plikter

Som rådsmedlem har du to plikter. Det er å delta og å stemme på møtene. Til gjengjeld har du en rekke rettigheter som gjør det lettere for deg å delta!

Ifølge kommunelovens paragraf 8 og opplæringsloven, har du som medlem av ungdomsråd noen rettigheter og plikter. 

 

La oss ta pliktene først:

 

Plikt til å delta i møter

Som medlem av rådet har du plikt til å delta i rådsmøter, med mindre du har gyldig forfall. Det kan for eksempel være at du er syk eller at du er bortreist. Kan du ikke komme på et møte, må du gi beskjed om dette til koordinatoren din (eller til administrasjonen i kommunen) så raskt som mulig.

 

Plikt til å stemme i møter

Deltar du på ungdomsrådsmøtet, har du plikt til å stemme når en sak blir tatt opp til avstemning. Det er mulig å stemme blankt i saker om valg og vedtak om ansettelse.

Og så var det rettighetene: 

 

Rett til godtgjørelse

Du har krav på godtgjørelse for arbeidet du gjør. Det er kommunestyret eller fylkestinget som bestemmer hvor mye godtgjørelse du har krav på. Med godtgjørelse menes her penger man får for arbeidet i ungdomsrådet. 

 

Rett til å få dekket utgifter:

Du har krav på å få betalt for reiser du gjør i forbindelse med arbeide i ungdomsråd. Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer godtgjørelsen.

 

Hvis du får utgifter eller taper inntekter på grunn av at du sitter i ungdomsråd, har du krav på erstatning opp til et visst beløp per dag. Det bestemmes av kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Rett til fri fra skole

 

Videregående skole:

Du kan kreve at inntil 10 skoledager med fravær ikke føres på vitnemålet (per skoleår). Men fraværet må kunne dokumenteres. Gyldig dokumentasjon er en erklæring/bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner. Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå kan telle som dokumentert fravær.

 

Ungdomsskole:

Du har møteplikt til alle skoletimer. Trenger du fri for å delta på ungdomsrådsaktiviteter i skoletiden, må foreldrene dine søke om lov hos skolen. Reglene om fravær i grunnskolen finner du i opplæringsloven, men kommunen og skolen kan ha egne regler for hvordan permisjonssøknader skal behandles.

Rett til å møte i kommunestyret eller fylkestinget:

Kommuner kan gi medlemmer av ungdomsråd lov til å møte i andre folkevalgte organ, for eksempel i kommunestyret eller fylkestinget. Hvis rådet ditt vil ta opp en konkret sak i et møte med kommunestyret, kan dere også be om å få taletid, men kommunestyret avgjør om dere får denne muligheten.

 

Opplæring:

Som medlem av ungdomsrådet bør du få den opplæringen du trenger. Kommuneloven pålegger ikke kommunene å gi opplæring av ungdomsrådet, men kommunene er i forskrift pålagt å gi rådet tilstrekkelig sekretariatshjelp. En forskrift er etter norsk rett et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter og må derfor følges. Sekretariatshjelp er i de fleste kommuner organisert som en fast koordinator for ungdomsrådet. I ungdomsrådet kan dere snakke om og diskutere hvilken opplæring dere trenger, og sammen med koordinator kan dere finne ut hvordan dere kan få best hjelp til opplæring.

 

Lurer du på noe?

Er du usikker på rettighetene dine, snakk med koordinatoren deres eller les mer i Bufdirs veileder