E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!
Foto: Andrey Yurlov, Shutterstock

E-Ung har vært et flott samarbeid mellom flere aktører. Takk til alle!

Takkes den som takkes bør!

KS har fått mye hjelp i utviklingen av E-ung, så her er det bare å ta av seg hatten og takke alle som har bidratt.

Samarbeid med ungdommer og koordinatorer

 

Vi startet med å sende ut en spørreundersøkelse høsten 2020. Over 80 ungdomsråd fra fylkeskommuner, kommuner og bydeler i Oslo valgte å sende oss svar. Vi fikk også veldig mange gode tips! Det viktigste rådet var alle oppfordringene om å la ungdom medvirke i utviklingen av E-ung. Tusen takk til alle ungdomsråd og koordinatorer som brukte tiden og kunnskapen sin her!

 

Vi tok dem på ordet og satte ned en arbeidsgruppe av ungdommer fra ungdomsråd. Gruppen besto av et representativt utvalg – både når det gjelder geografisk spredning og kjønnsbalanse. Noen hadde sittet i ungdomsråd over en lengre periode, mens andre var relativt nye. Stor takk til dere som har bidratt med verdifull erfaring fra arbeidet i ungdomsråd fra kommunene Rollag, Nordre Follo, Lyngen, Lindesnes, Stjørdal og Ulstein.

 

Særlig takk rettes til følgende ungdommer som har bidratt med videoer for å gjøre E-ung til et levende verktøy for ungdomsråd:

 

Tuva Stedje Christiansen, Nordre Follo

Joel Nziza, Kristiansand

Johannes Lundvoll, Lyngen

Runar Chang Nordgård, Stjørdal

Torkel Vigemyr Møll, Lindesnes

Andreas Sundgot, Ulstein

 

I tillegg har vi fått innspill fra koordinatorer i Agder (Agder fylkeskommune, Kristiansand, Farsund, Lyngdal, Lindesnes, Lillesand og Åseral).

Innhold fra Bufdir

BUFdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) har myndighetsansvar for ungdomsråd og har utviklet en veileder for ungdomsråd. Mye av det innholdet som ungdommene ønsket i E-ung sto allerede godt beskrevet i veilederen, så en god del av grunnlaget er derfor hentet herfra. Noe av innholdet er forenklet av formidlingshensyn. For mer informasjon kan dere lese hele veilederen her 

BUFdir har også gitt oss gode innspill og tilbakemeldinger underveis.


Vi vil også rette en takk til Ole Martin Kyllo, Kristiansand og Anne Grønsund, Lindesnes, samt ordførerne i Tvedestrand og Lindesnes.

Våre utviklere har vært Hyper. En stor takk til dem også!