E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!
Meny

Hva er et ungdomsråd?

Enten du er ny eller har vært med en stund, kan det være ting du lurer på om ungdomsrådet. Under finner du svar på alt fra hva det er til hvilke saker et ungdomsråd jobber med.

Enkelt forklart er et ungdomsråd en gruppe barn og ungdom valgt av kommunen til å hjelpe politikerne forstå hva som er viktig for barn og unge som bor der.

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barn og ungdom i kommunen. Rådet bestemmer selv hvilke saker de vil komme med innspill på. Det kan også ta opp egne saker med politikere og andre som bestemmer i kommunen eller fylkeskommunen.

BUFdirs veileder for ungdomsråd

BUFdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) har myndighetsansvar for ungdomsråd og har utviklet en veileder for ungdomsråd. Mye av innholdet er derfor hentet herfra. Her kan dere lese hele veilederen.

Hvorfor har vi ungdomsråd?

Ifølge kommuneloven må alle kommuner og fylkeskommuner i Norge ha et ungdomsråd. Rådet skal sørge for at barn og ungdom får si sin mening i saker som handler om dem. Slik sikrer vi lokal ungdomsmedvirkning. Det betyr ikke at politikerne må gjøre som ungdomsrådet sier, men de skal vite hva ungdommen mener før de tar avgjørelser.

 

Hvem kan være med i et ungdomsråd?

Hvem som helst mellom 13 og 19 år kan bli valgt inn i ungdomsråd, og de blir da valgt for inntil to år. Medlemmer kan bli foreslått til rådet via for eksempel elevråd, fritidsklubber og frivillige organisasjoner. Men det er kommunestyret som velger hvem som skal sitte i rådet. 

Barn og unges «stemme»

Blir du medlem i ungdomsrådet, kalles rollen din «folkevalgt». Det betyr at du er valgt til å være en stemme for barn og unge i din kommune, eller i ditt fylke. Å være folkevalgt betyr at du lytter til og snakker på vegne av barn og unge i kommunen din. Da er det ekstra viktig å tenke nøye igjennom hvordan du og ungdomsrådet kan være barn og unges stemme, særlig for dem som blir berørt, men selv ikke så ofte sier hva de mener. Det er viktig at du bidrar til å lage møteplasser slik at ungdom kan dele meningene sine med deg og andre.

Fylkeskommunene har eget ungdomsråd. De fylkeskommunale ungdomsrådene rekrutterer medlemmer fra hele sitt fylke og er stemmen for barn og unge i det fylket.

Hva gjør et ungdomsråd egentlig?

Ungdomsrådets hovedoppgave er å sette seg inn i og gi innspill i saker som angår barn og ungdom i kommunen eller fylket. Dette gjøres i egne ungdomsrådsmøter. I tillegg kan medlemmene av ungdomsråd drive med aktiviteter, som for eksempel: 

Ungdomsrådet kan også gi sine innspill på kommunen eller fylkeskommunens arbeid med plan. De kan også ha en viktig rolle i å sikre at barn og unge som er direkte berørt medvirker i planarbeidet.

Test ut å være et ungdomsråd!

Prøv det digitale rollespillet b.stem. Her spiller deltakerne et ungdomsråd og jobber i team for å gi sin anbefaling til kommunestyret i en sak som angår ungdom. NB: b.stem må spilles i en gruppe på minimum 10 ungdommer + en som styrer spillet.

Sjekk ut b.stem her!