E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!

Ungdomsrådet i kommunen

Ungdomsrådet er en del av fylkeskommunen/kommunen. Rådet har kontakt med både kommunestyret og med administrasjonen, men hvordan ­­­det skjer kan variere fra kommune til kommune. Modellen under viser hvor ungdomsrådet kan være plassert i kommunen.

Ungdomsråd gir innspill i saker kommunestyret behandler, eller de kan ta opp saker selv. Dette kan de gjøre direkte til kommunestyret, men oftest går de via utvalgene i kommunen som jobber med det saken gjelder, f.eks. skole og oppvekst eller kultur. Ungdomsrådet får gjerne støtte av koordinatoren sin når de skal gi innspillene sine, uavhengig om det er til kommunestyret eller utvalg.

Saker som gjelder skole vil for eksempel ofte gå til skole- og oppvekstutvalg, som diskuterer sakene før de går til kommunestyret.

Kommuneloven pålegger ikke kommunene å gi opplæring av ungdomsrådet, men kommunene er i forskrift pålagt å gi rådet tilstrekkelig sekretariatshjelp. En forskrift er etter norsk rett et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter og må derfor følges. Sekretariatshjelp er i de fleste kommuner organisert som en fast koordinator for ungdomsrådet. Koordinatoren er en del av hjelpen ungdomsrådet får fra administrasjonen i kommunen. Koordinatoren jobber i administrasjonen, ofte i en etat med ansvar for saker som gjelder barn og ungdom. Koordinatoren er ungdommens bindeledd til alt og alle inn i kommunen.

 

Andre råd i kommunen

Ungdomsrådet er en gruppe som er valgt av kommunestyret for å representere barn og ungdom. Det finnes andre grupper som har samme plass og funksjon som ungdomsrådet, f. eks. eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Alle rådene har samme plassering og funksjon i kommunen. De skal alle gi innspill i saker som angår gruppen de representerer. 

Vil du prøve deg som kommunedirektør?

Nysgjerrig på hvordan det er å styre en kommune? Test Snasen-spillet! Her får du selv mulighet til å bygge opp en kommune. Men du må ta hensyn til økonomi, arbeidsledighet, innbyggertall og innbyggernes tilfredshet. Klarer du deg uten å få sparken? NB: Snasen må spilles på PC/Mac/nettbrett.

Spill her!