E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!

Ungdomsrådets gode hjelper

For at ungdomsrådet skal kunne representere barn og ungdom best mulig, får de hjelp av en ansatt i kommunen. Denne gode hjelperen kalles ofte en koordinator.

Kommuneloven pålegger ikke kommunene å gi opplæring av ungdomsrådet, men kommunene er i forskrift pålagt å gi rådet tilstrekkelig sekretariatshjelp. En forskrift er etter norsk rett et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter og må derfor følges. Sekretariatshjelp er i de fleste kommuner organisert som en fast koordinator for ungdomsrådet og jobber i administrasjonen i kommunen.

Koordinatoren skal sørge for at ungdomsrådet får den kunnskapen og informasjonen det trenger for å ta valg. I tillegg bidrar koordinatoren med praktiske oppgaver som møteinnkallelser og møtereferat, og oppfølging av råd og medlemmer mellom møtene. Koordinatoren er også bindeleddet mellom ungdomsrådet, politikerne og administrasjonen.

En god koordinator

  • ... gir dere relevant informasjon
  • ... gir tips om hvor ungdomsrådet kan få tak i det de trenger
  • ... stiller spørsmål som kan få fram flere sider av en sak
  • ... forklarer hva valgene dere tar har å si for dere og andre
  • ... støtter lederen i ungdomsrådet og hjelper til dersom møter sklir ut

Veileder, ikke rådgiver

Koordinatoren skal fungere som veileder, og ikke være en rådgiver. Det betyr å hjelpe ungdomsrådet med å forstå saker, men ikke fortelle hva som er best å gjøre. En koordinator skal være nøytral og helst ikke gå inn i diskusjoner og ha meninger om saker. Koordinatoren kan hjelpe dere med å gi god informasjon om saken og stille spørsmål som får dere til å tenke på og oppdage løsningene selv.

Visste du at ...

Koordinatoren er til for å hjelpe dere, men ikke for å delta selv. Det er lov å si ifra dersom koordinatoren er for delaktig i en sak eller tar for mye plass i møtet. Dere har også rett til å be koordinatoren forlate møtet under en bestemt sak.

Bli enige om forventninger

Skal samarbeidet mellom koordinatoren og ungdomsrådet fungere bra, kan det være lurt å snakke sammen om hva dere forventer av hverandre og av dere selv. Jo mer man vet om hverandres oppgaver, desto enklere er det å unngå konflikter og problemer. Gjør dette gjerne tidlig i arbeidsåret og repeter gjerne etter et halvår, eller når det kommer nye rådsmedlemmer.