E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!
Foto: Hyper

Hva skjer på selve møtedagen?

Møteinnkallelsene er sendt ut. Sakslisten er satt og delt med alle i ungdomsrådet. Det er bestilt mat og drikke. Alt er klart til møtet - så hva skjer nå?

Still forberedt

Nesten like viktig som å stille i møtet, er å stille forberedt. For at det ikke skal gå mer tid enn nødvendig til å lese gjennom hver sak, bør rådsmedlemmene ha lest seg opp i forkant og kanskje også dannet seg en mening. 

Lederen for ungdomsrådet leder møtet og sørger for at alle følger spillereglene ungdomsrådet har blitt enige om. Det betyr blant annet å få alle i rådet til å lytte til den som har ordet, at diskusjonen holdes saklig og om saken, og at alle får sagt det de mener. 

Spør koordinator :)

Å lede møtet for første gang kan være vanskelig. Bruk derfor koordinator som støttespiller de første gangene, til du blir trygg i rollen.

 

Hvordan blir man enige – og man bli enige?

Etter å ha diskutert de ulike sakene, kan ungdomsrådet fatte et vedtak. Dette gjøres etter bestemte regler: 

Visste du at...

Ifølge kommuneloven skal vedtak i ungdomsråd skje med vanlig flertall. Stemmegivningen skal være åpen og skjer ved håndsopprekning. Det er ikke lov til å holde skriftlig avstemning. 

For at et ungdomsråd skal kunne vedta noe, må minst halvparten av medlemmene være fysisk til stede når de diskuterer og stemmer i den aktuelle saken. Det må stemmes over alle forslag til vedtak, og det forslaget som får flest stemmer, blir ungdomsrådets vedtak i den saken. Hvis det er samme antall stemmer for eller imot et forslag, er møtelederens stemme avgjørende. 

 

Når avstemningen er ferdig, skal det som er vedtatt skrives inn i møteboka. 

Hvordan overleveres ungdomsrådets mening til kommunen?

Resultatet av hver sak skal meldes tilbake til kommunen. Da er det lurt å være så tydelig som mulig. Hvis ungdomsrådet er helt enig i en sak og ikke har noen kommentarer, skrives dette i svaret. Ønsker ungdomsrådet endringer i saken eller at saken ikke skal vedtas i kommunestyret? Ja, da er det viktig at rådet sender inn alle argumentene som ble brukt i rådsmøtet. Kanskje har de noen gode argumenter som ingen har tenkt på før.

 

I spesielt viktige saker kan ungdomsråd be om et møte med ordføreren eller andre i kommunen for å presentere argumentene sine – i tillegg til å sende disse inn skriftlig.