E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!

Hvordan få i gang praten i et møte?

Når ungdomsråd samles, kan det enten bli veldig mye liv og røre eller musestille. Her er noen tips til hvordan ditt ungdomsråd kan få i gang praten og sørge for at alle kommer til med sine meninger.

Diskusjon/debatt 

Alle som ønsker å si noe rekker opp hånda og venter på tur. Møteleder noterer hvem som ønsker å si noe, slik at ingen sniker i køen. Vil dere bli skikkelig rå på debatt, kan dere sjekke ut E-Ungs egen artikkel om hvordan kjøre debatt :)

Runden

Alle sier hva de mener om saken etter tur. Det går også an å ha denne øvelsen flere ganger der man utfordrer alle til å nevne et nytt argument hver gang.

Kaste ball 

Den som har ballen (eller en annen gjenstand dere finner) er den som snakker.

Drøft og del

Del opp møtedeltakerne i mindre grupper. Deltakerne diskuterer først seg imellom, og deretter presenterer de for hverandre hva de har kommet frem til.

Post-it-lapper 

Alle skriver ned tankene sine på post it-lapper, som de presenterer for de andre etterpå. Spesielt bra øvelse når man idémyldrer.

Tankekart 

Skriv ned et ord eller uttrykk på midten av et ark. Deretter skal alle skrive ned ord som de mener henger sammen med ordet/uttrykket i midten.

Spørsmål og svar

Alle skriver ned spørsmålene de har. Deretter leses de høyt for hverandre. Resten av møtedeltakerne svarer så godt de kan på spørsmålene.

Ordsky

Gode møter skapes sammen. Derfor er det lurt å finne ut hva dere mener må til for at et møte skal være vellykket. Lag en ordsky sammen og heng den opp som en påminner når dere samles. Still dere spørsmålet: Hva tenker vi er viktig for at møtet skal bli bra? Skriv ned forslag og fyll dem inn i en ordsky-generator (se eksempler under). Gå gjennom ordskyen sammen og bli enige om hva dere skal være ekstra flinke på.

 

Lagvis Kahoot!/quiz

Lite fikser fellesskapsfølelsen kjappere enn en god quiz! På Kahoot! kan dere lage egne quizer, eller dere kan bruke quizene på KS UNG. Del dere inn mindre grupper og se hvem som stikker av med seieren!

 

Bli kjent-øvelse

Dette er en fin øvelse der hvert medlem presenterer seg for gruppa. Del gjerne spørsmålene i forkant av møtet så det blir lettere å forberede seg. For eksempel:

«Show and tell»

En annen måte å fortelle litt om seg selv er å ta med noe man er stolt av eller som betyr noe spesielt. Det kan være noe man har fått, vunnet eller jobbet for, et bilde av noe eller noen man er glad i, av et sted man har vært eller en ting fra noe man driver med. Fortell hvorfor du valgte å ta med akkurat denne gjenstanden. Hvor mye du deler bestemmer du selv. Det viktigste er at de andre lærer litt mer om deg :)

Eksempler på ting ungdom fra Bømlo og Askøy tok med til «Show and tell»: turnmedalje, øreplugger, søskenbilde, drillstav fra VM i sportsdrill, Kiwi-t-skjorte, skolediplom m.m.

 

Open space: Hva bryr du deg så mye om at du vil gjøre noe med det?

Denne øvelsen handler om å dele meningene sine med post-it-lapper. Øvelsen passer særlig godt til store grupper.

 

  1. Sett dere i en stor ring (enten på stoler eller på gulvet).
  2. Midt på gulvet ligger et A3-ark, post-it-lapper og en penn.
  3. Bruk 3-5 minutter på å prate med dem ved siden av deg (summing): «Hva bryr du deg så mye om at du vil gjøre noe med det?»
  4. Etter summingen går en og en frem til arket, skriver én idé på en post-it-lapp som klistres på arket, sier den høyt og setter seg igjen.
  5. Fortsett runden i gruppa til det ikke lenger er noen som går frem.
  6. Gjenta en kort summing.
  7. Igjen går en og en frem, skriver én idé, sier den høyt og setter seg igjen.
  8. Når alle som ønsker har gått frem, sorteres post-it-lappene tematisk.
  9. Til slutt går alle frem, velger et tema (skriver navnet sitt ved siden av temaet), og danner en gruppe som skal jobbe videre med ideen, f.eks. lage et tankekart eller en interessentanalyse (se under).

Interessentanalyse

Når dere skal gå i dybden på et tema hjelper det å se det gjennom målgruppens øyne og late som dere er dem. En god måte å gjøre det på er å gjøre interessentanalyser. Lag fiktive personer og snakk dere frem til hva de tenker om temaet og også konkrete utfordringer de kan ha:

 

For eksempel, hvis dere diskuterer kollektivtransport kan det være det nyttig å dele målgruppen opp i ulike aldre: barn, ungdom, voksne og eldre. Ta utgangspunkt i hver aldersgruppe og se verden med deres øyne og behov – sannsynligvis er det store forskjeller i hva en skolelev og en pensjonist syns er viktig ;)