E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!
Foto: Hyper

Hvordan få god medvirkning fra barn og ungdom?

Medvirkning betyr at man har muligheten til å si sin mening om noe, og at meningen blir hørt. I barnekonvensjonen, som er en del av norsk lov, står det at «Alle barn har rett til å si sin mening og bli tatt på alvor».

Du som sitter i ungdomsrådet er valgt inn fordi du representerer barn og ungdom i kommunen din. Det betyr at du skal medvirke til at deres synspunkter og meninger kommer frem i sakene kommunen behandler. Derfor er det viktig at du snakker med barn og ungdom fra ulike miljøer om sakene du jobber med i ungdomsrådet, og sørger for at flest mulig får vite om arbeidet dere gjør. Det er også viktig at barn, ungdom og andre innbyggere har mulighet til å ta kontakt med dere i ungdomsrådet dersom de har innspill.

Her er noen forslag og tips til hvordan du kan få kontakt med ungdommene du representerer.

Besøk skoler og fritidsklubber

Besøker dere skoler, treffer dere mange på én gang. Her kan dere fortelle om arbeidet dere gjør, samtidig som dere kan hente inn meninger og innspill om saker. Husk å spørre læreren på forhånd, eller ta kontakt med rektor dersom dere vil snakke med alle klassene. 

Tema-/innspillsmøte

Ungdomsrådet kan arrangere tema- og innspillsmøte når dere jobber med større saker. Da er det viktig at saken blir presentert på en måte som er lett å forstå. Etter å ha fått presentert saken, skal ungdommene diskutere den. For å hjelpe dem i gang, kan det være lurt å gi dem noen oppgaver og spørsmål. 

Forslagskasse

Ungdomsrådet kan opprette en fysisk eller digital forslagskasse der ungdom i kommunen kan foreslå saker. Dette kan løses med en kasse på skolene eller via en e-postadresse. Oppretter dere en profil eller kanal i sosiale medier til dette, kan dere også ta i bruk meningsmålinger (polls) og informere om sakene dere har tatt opp i rådet. 

Det finnes også større arrangementer der ungdom møtes og diskutere ideer. Disse arrangeres som oftest av kommunen, da gjerne sammen med ungdomsrådene.

 

Ungdomshøring 

På en ungdomshøring blir alle ungdommer i kommunen invitert til å uttale seg om et spesifikt tema. Innspillene kan enten brukes til å utforme saker og prioriterte arbeidsområder for ungdomsrådet eller være grunnlaget for en rapport som kommunen kan bruke i arbeidet sitt.

 

Ungdomskonferanse 

På en ungdomskonferanse blir alle ungdommer i kommunen invitert (eventuelt som representanter for skoler, organisasjoner og råd) til å foreslå, diskutere eller gi innspill på aktuelle saker eller til hva de ønsker at ungdomsrådet skal jobbe med. Det finnes mange måter å gjennomføre en ungdomskonferanse på. Her er noen eksempler: