E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!
Foto: Hyper

Hvordan holde en god debatt

Debatt er noe ungdomsrådet vil delta på opptil flere ganger i løpet av tida sammen. Ingen er jo født en god debattant, så derfor kan det være lurt å øve på dette internt i ungdomsrådet.

Enkelte i rådet er kanskje allerede godt vant med å «ta en debatt», mens for andre kan det være deres første møte med denne diskusjonsformen. Som gode representanter for barn og ungdom er det viktig at dere kan tale deres sak, særlig i debatter der det er noen gitte regler for når og hvor lenge man kan prate.

 

Å øve på debatter kan også hjelpe dere med å se begge sider av samme sak og bli kjent med argumentene til de som mener det motsatte av dere. Det gjør det lettere å forberede gode svar!

 

For å øve på debatt trenger dere:

Debattlederen skal sørge for at alle får likt med taletid, men også at alle sidene i saken blir snakket om. Derfor er det viktig at debattlederen forbereder seg godt: 

 

Når dere har funnet en sak å debattere, lager dere to eller flere grupper. Hver gruppe velger sitt syn på saken og diskuterer seg frem til gode argumenter. Husk også å tenke på argumenter motstanderen kan komme med og hvordan dere kan svare på dem. Velg deretter én som skal representere gruppa i debatten.

 

Sett av 20-30 minutter til debatten. Debattleder styrer hvem som får ordet, men det er også mulig å komme med kommentarer og replikker underveis. En debatt er delt inn i forskjellige faser:

Husk at en debatt er en meningsutveksling. Selv om man kan føle sterkt for saken skal ikke argumentene tas personlig. Det er viktig at alle er venner når debatten er over. Tenk heller at dere har lært mer om hvordan de andre tenker, noe som er viktig for å komme frem til en felles løsning.

 

Kjør debatt!