E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!
Foto: Hyper

Bidra til gode ungdomsrådsmøter

Å få til gode rådsmøter handler mye om å få til en god møtekultur, der ungdommen føler seg trygge på at meningene deres blir hørt og respektert. Det er ikke alltid like lett å få til, særlig når ungdomsrådene er nyetablerte.

Lek som engasjerer

Tillit i gruppa er noe som må bygges og oppleves, det kan ikke bare bestemmes av en voksen. En god tillitsbygger er å bruke lek som oppvarming i møtene. Det gir en morsom start, setter i gang praten og gjør det lettere å fortsette når sakene skal diskuteres.

 

Input gir output

For at ungdomsrådet skal fungere som et velsmurt organ for barn og ungdom, kan det være godt å få påfyll til jobben de skal gjøre. Dette kan du stå for selv, eller du kan invitere inn noen fra kommunestyret – kanskje ordføreren? Det kan være fint å gjøre dette når ungdomsrådet kommer sammen på nytt etter sommerferien og skal bestemme hvordan de vil jobbe og ha det sammen. 

 

Porsjoner tid - og mat! 

Ungdom blir fort rastløse, så bli enige om pauser og hvor lange de skal være. Legg gjerne inn en pause relativt tidlig i møte – ofte går praten enda lettere etter at de har fått snakket om andre ting enn sakene på agendaen. Og sørg for mat (husk allergier og kostholdsvalg)! Det gir både energi og virker samlende.