E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!

Mellom politisk råd og administrasjonen

Å være koordinator for ungdomsrådet samtidig som du utfyller en rolle i kommunen, kan tidvis by på utfordringer.

Som ansatt i administrasjonen i en kommune eller fylkeskommune skal du som koordinator forholde deg til både administrativ og politisk ledelse. Dette avhenger av hvilken rolle du har, utover å ha ansvar for ungdomsrådet. Det kan være situasjoner hvor du har hatt rollen som saksbehandler for en sak der ungdomsrådet har ment noe som kanskje går på tvers av innstillingen i saken.

Rollekonflikter som dette, der du kommer i skvis i rollen du har ovenfor ungdomsrådet og rollen som saksbehandler i kommunen, kan være vanskelig å unngå. Det viktigste er å ha et bevisst forhold til at slike situasjoner kan oppstå, og å ha tenkt igjennom på forhånd hvordan de best kan håndteres. Noen ganger kan det være nødvendig at saken overføres til en annen saksbehandler. Det viktigste er at du er åpen og ærlig med ungdomsrådet om din rolle i saken, og at du skiller tydelig mellom de ulike rollene.