E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!
Foto: Hyper

Hvordan gjøre vedtak?

Som rådsmedlem kan du få mange forskjellige oppgaver. Noen kan være lette, andre vanskelige, mens enkelte vet du rett og slett ikke hvordan gjøres. Å formulere et vedtak kan være en sånn oppgave. Under ser du hva du må gjøre for å vedta en sak.

Det finnes flere typer saker som kan komme opp i ungdomsrådsmøtet. Noen saker blir lagt frem for ungdomsrådet, og noen saker legger ungdomsrådet frem selv. Disse skal det stemmes over, og det skal ende i et vedtak. Noen saker skal det kun orienteres om, og disse trenger derfor ikke noe vedtak.

 

Det er bestemte regler som må følges når man skal gjøre et vedtak. Dersom alle er enige om hva de mener i en konkret sak, kan møteleder formulere et forslag til vedtak som det blir stemt over. Dersom det er uenighet i rådet må møteleder eller et rådsmedlem formulere et eller flere forslag til vedtak. Dere må dokumentere saksgang og vedtak, slik at de som ikke var tilstede kan sette seg inn i saken. 

Regler for vedtak

Regler om vedtak og avstemninger (kommuneloven § 11-9):

  • For at ungdomsråd skal kunne vedta noe, må minst halvparten av medlemmene være til stede når de diskuterer og stemmer i den aktuelle saken.
  • Det må stemmes over alle forslagene til vedtak.
  • Det forslaget til vedtak som får flest stemmer, blir det vedtaket som blir vedtaket til ungdomsrådet i saken.
  • Dersom det er samme antall stemmer for eller mot et forslag, vil møtelederens stemme være avgjørende.
Foto: Hyperredink

Eksempler på uttalelser til saker:

Lurer dere på hvordan man kan skrive uttalelser? Her finner dere eksempler til inspirasjon:

 

Uttalelse fra ungdomsrådet i Lindesnes

Uttalelse fra ungdomsrådet i Kvam

Uttalelse fra ungdomsrådet i Rollag

Bruk koordinatoren ;)

Husk at du alltid kan be koordinatoren din om hjelp dersom det er noe du lurer på, også når du skal formulere et vedtak.