E-ung Ungdomsråd
fra Hææ? til Åh!
Foto: Hyper

Nysgjerrig på ungdomsråd?

Lurer du på hva ungdomsråd er, hva de gjør eller kanskje også på hvordan du kan bli en del av det? Da har du kommet til riktig sted. Her finner du alt om ungdomsråd! Eller det aller meste i hvert fall.

Hva er et ungdomsråd?

Et ungdomsråd representerer interessene til barn og ungdom i kommunen der de bor. Ungdomsrådet kan uttale seg i alle saker som gjelder barn og ungdom i kommunen. 

 

Hvem kan være med i et ungdomsråd?

Hvem som helst mellom 13 og 19 år kan sitte i ungdomsråd. Kommunestyret velger medlemmene til ungdomsråd. Blir du valgt, representerer du andre barn og ungdom i din kommune eller ditt fylke. Derfor bør ungdomsrådet ha god kontakt med ulike barne- og ungdomsgrupper, og skape møteplasser der de kan dele meningene sine.

Fylkeskommunene har eget ungdomsråd. De fylkeskommunale ungdomsrådene rekrutterer medlemmer fra hele sitt fylke og er stemmen for barn og unge i det fylket.

 

Hvem gjør hva i et ungdomsråd

Alle medlemmene i ungdomsrådet spiller en like stor rolle, men rådet velger en leder og nestleder som styrer møtene. Lederen sørger bl.a. for at alle i rådet får delta i samtalene og representerer gjerne rådet i møtet med kommunestyret. Nestlederen er lederens høyre hånd og hjelper til der det trengs. 

 

 

Koordinatoren – ungdomsrådet gode hjelper

Med på laget har ungdomsrådet en koordinator. Dette er en ansatt i kommunen som tilrettelegger for at rådet får løst oppgavene sine best mulig. Koordinatoren hjelper til med møteinnkalling, tar notater i møtene og sørger for at innspillene på sakene formidles videre til kommunestyret.  

Hva gjør et ungdomsråd egentlig?

Utover å diskutere saker som angår barn og ungdom i kommunen kan ungdomsrådet drive med aktiviteter, som for eksempel: 

 

Sakene et ungdomsråd jobber med kan handle om alt fra kultur- og fritidstilbud, skole, miljø, helse, samferdsel og kollektivtilbud til kommunens årsbudsjett og økonomiplan, arealplanlegging eller kommuneplaner.

 

Så hvordan finner du ditt lokale ungdomsråd?

Ønsker du informasjon om ditt lokale ungdomsråd? Sjekk ut nettsiden til kommunen du bor i :)